Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Wody, Techniki i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy

Szlak Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O to przemysłowy szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu miejsc wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. czytaj więcej

13 lipca 2015


Szlak Garncarski

W 2004 roku w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez Gminę Czarna koło Łańcuta wyznaczono ścieżkę turystyczną „Garncarski Szlak”. Liczy ona ok. 30 czytaj więcej

27 lutego 2014


Małopolska Wieś dla Seniorów

Piętnaście gospodarstw agroturystycznych zostało specjalnie dobranych w ramach programu „Małopolska Wieś dla Seniorów”. Przygotowały one specjalną ofertę ze zniżkami dla osób powyżej 60. roku życia czytaj więcej

23 października 2013


Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej w gminie Stare Babice

Projekt pt. Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej – kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice powstał z inicjatywy Jolanty Stępniak, byłej zastępczyni wójta czytaj więcej

3 czerwca 2013


Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji w Wojciechowie

Szlak Żelaza i Kowalskich Tradycji to trasa po Wojciechowie – miasteczku położonym 25 km od Lublina. Znajduje się tutaj jedyne w Polsce Muzeum Kowalstwa i czytaj więcej

6 maja 2013


Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Śląska Cieszyńskiego

Szlak Tradycyjnego Rzemiosła to szlak transgraniczny prowadzący przez polsko-czeskie tereny Śląska Cieszyńskiego. Tematyka trasy związana jest z tradycyjnymi wyrobami rzemieślniczymi. Turyści odwiedzający szlak mają szansę czytaj więcej

6 maja 2013


Transgraniczny Trakt Tradycji

Transgraniczny Trakt Tradycji jest projektem realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, finansowanym przez Unię Europejską z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w czytaj więcej

14 lutego 2013


Szlak Rzemiosła Małopolski

Szlak Rzemiosła to długofalowy projekt prowadzony przez Fundację NADwyraz we współpracy z kilkoma instytucjami i organizacjami z regionu Małopolski. Celem stworzenia szlaku była nie tylko czytaj więcej

14 lutego 2013


Szlak Dziedzictwa Kulturowego Podtatrza

Szlak dziedzictwa kulturowego Podtatrza to szlak o tematyce etnograficznej, zlokalizowany w powiecie tatrzańskim. Ideą przewodnią szlaku jest zachęcenie turystów i pasjonatów sztuki ludowej do odwiedzenia czytaj więcej

14 lutego 2013


Szlak Zbójników Karpackich

Projekt Szlak Zbójników Karpackich Szlak Zbójników Karpackich to projekt związany z dziedzictwem kulturowym i duchowym Karpat (sztuką i rękodziełem, rzemiosłem, ginącymi zawodami, produktami regionalnymi i czytaj więcej

14 lutego 2013

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora serwisu

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski