Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Trasa Pamięci w Krakowie

Obiekty:
  • Kraków - ulica Pomorska
  • Kraków - "Apteka pod Orłem"
  • Kraków - Fabryka Oskara Schindlera
więcej


ostatnia aktualizacja: 24 czerwca, 2013

Trasę Pamięci tworzą trzy oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Te trzy punkty na mapie Krakowa to trzy dopełniające się opowieści o wojnie i czasie, który po niej nastał.

(Cytat za: oficjalną stroną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)

Trasa Pamięci należy do najbardziej poruszających tras tematycznych spośród tych, które utworzono w Krakowie. Szlak ukazuje czarną kartę historii, która rozegrała się na krakowskiej ziemi.
To przypomnienie bolesnych wydarzeń, których świadkami byli polscy i żydowscy mieszkańcy Krakowa. To także opowieść o ludziach godnych wiecznej pamięci, którzy zasłużyli się, niosąc pomoc lub ratując innych z piekła wojny. Trasa ukazuje także codzienne życie zwykłych ludzi, którzy
w wojennych realiach wielokrotnie podejmowali trudne moralne wybory.

Trzy wystawy składające się na Trasę Pamięci przypominają takie wydarzenia jak ustanowienie stolicy Generalnego Gubernatorstwa w Krakowie (1939), „Sonderaktion Krakau” (1939), utworzenie
i likwidację getta podgórskiego (1941-1943) i wiele innych tragedii, które dotknęły Polaków. Wystawa składa się z fotografii, dokumentów i licznych eksponatów, w wyjątkowej oprawie dźwiękowej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych multimediów.

  • Fabryka Emalia Oskara Schindlera pod wieloma względami jest niezwykłym muzeum. Prezentowana w nim wystawa stała Kraków – czas okupacji 1939-1945.

»Kraków – czas okupacji 1939-1945« stanowi najważniejszy element tej trójdzielnej struktury opowiadającej o historii okupowanego Krakowa. Ekspozycja w Fabryce Schindlera prezentuje w sposób całościowy historię Krakowa lat 1939–1945, a w pozostałych placówkach tworzących Trasę Pamięci rozwinięcie znalazły wybrane tematy.

(Cytat za: oficjalną stroną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)

Fabryka Emalia to nie tylko skarbnica pamiątek z okresu wojny, to także opowieść o zmitologizowanej postaci Oskara Schindlera.

  • Przy ulicy Pomorskiej (Dom Śląski) mieści się dawna siedziba i krakowskie centrum dowodzenia gestapo. W tym miejscu zachowały się autentyczne cele aresztu, w którym przetrzymywano i katowano krakowian. Na więziennych ścianach do dzisiaj widnieją napisy wyryte przez więźniów przesłuchiwanych w latach 1939-1945. Zapiski uwięzionych są w pewnym sensie dokumentem potwierdzającym wydarzenia z tamtych lat. „Pomorska” do dzisiaj pozostaje symbolem nazistowskich zbrodni. Więziennej wystawie nadano tytuł „Krzyk uwieczniony”, jest ona tematycznym dopełnieniem ekspozycji z Fabryki Emalia Oskara Schindlera.
  • Muzeum Apteka pod Orłem, mieszczące się przy Placu Bohaterów Getta, to element Trasy Pamięci poświęcony ludności żydowskiej, zamkniętej w getcie podgórskim w latach 1941-1943. Ówczesną aptekę prowadził Tadeusz Pankiewicz – jedyny Polak uprawniony do przebywania na terenie getta. Miejsce to stało się przestrzenią spotkań elity żydowskiej, a w czasie likwidacji getta jedynym punktem udzielającym pomocy medycznej wysiedlanym i poniewieranym ludziom. Tamte wydarzenia przybliża wystawa zatytułowana „Apteka w getcie krakowskim”.

Przejście Trasą Pamięci pozostawia trwały ślad w człowieku i nie pozwala być obojętnym na to, co wydarzyło się przed kilkudziesięciu laty. Na tym szczególnym szlaku, oprócz wiedzy i świadomości historycznej, pogłębiamy swoją moralną wrażliwość.

Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski