Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Świątyń Katolickich

Obiekty:
 • Uhrusk - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela
 • Kosyń - kościół pw. św. Stanisława Kostki
 • Kosyń - cmentarz rzymskokatolicki
 • Orchówek - kościół pw. św. Jana Jałmużnika (sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia)
 • Włodawa - kościół pw. św. Ludwika
 • Różanka - kościół pw. św. Jana Kostki
 • Dołhobrody - kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego
 • Hanna - kościół śś. Apostołów Piotra i Pawła
 • Sławatycze - kościół pw. MB Różańcowej
 • Jabłeczna - kościół pw. Przemienienia Pańskiego
 • Kodeń - kościół parafialny pw. św. Anny
 • Kodeń - kościół filialny pw. św. Ducha
więcej


ostatnia aktualizacja: 28 maja, 2013

Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych.

W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich.

Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich
Trasa Nadbużańskiego Szlaku Świątyń Katolickich rozpoczyna się w Uhrusku, przebiega przez Wolę Uhruską, następnie prowadzi przez Kosyń, Orchówek, Włodawę, Różankę, Dołhobrody, Hannę, Sławatycze, Jabłeczną by zakończyć swój bieg w Kodniu.

wolontariuszka
Katarzyna Kowalska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski