Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak rezydencji i dworów

Obiekty:
  • Adampol - pałac Zamoyskich
  • Stary Brus - pozostałości zespołu dworskiego
  • Kolano - zespół dworski i kościelny
  • Jabłoń - pałac
  • Horodyszcze - pałac
  • Romanów - pałac Kraszewskich
  • Różanka - pozostałości dworu
  • Kodeń - pałac Sapiehów tzw. "Placencja"
  • Sosnowica - zespół rezydencyjny
więcej


ostatnia aktualizacja: 28 maja, 2013

Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych.

W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich.

Szlak rezydencji i dworów
Trasa Szlaku rezydencji i dworów przebiega przez Adampol, Stary Brus, Sosnowicę, Kolano, Jabłoń, Horodyszcze, Romanów, Różankę i Kodeń.

Zespół rezydencyjny w Sosnowicy obejmuje dworską oficynę z 1753 r., pozostałości murowanego alkierza dawnego dworu z połowy XVIII w. oraz park z połowy XIX w. Po gruntowej modernizacji oficynę północną w stylu barokowym zaadaptowano na pensjonat turystyczny Dworek Kościuszki. Klasycystyczny pałac w Horodyszczach został wzniesiony w okresie między 1818-1828 r. dla Juliana Frankowskiego, prawdopodobnie według projektu Antonia Corazziego. Po 1945 r. został zaadaptowany na szkołę rolniczą. Murowany pałac w Różance został wzniesiony prawdopodobnie według projektu architekta Józefa Pioli, ukończono w 1716 r. W 1836 r. odbudowano budynek według projektu architekta Franciszka Marii Lanciego z udziałem architekta Henryka Marconiego. Ok. 1905 r. został przebudowany przez architekta Stanisława Grochowicza. Pałac tzw. Placencja w Kodniu został wzniesiony ok. 1715 r. przez Pawła Franciszka Sapiehę jako siedziba misjonarzy kościoła św. Anny. Od 1992 r. znajduje się tu Dom Pogodnej Jesieni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

wolontariuszka
Katarzyna Kowalska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski