Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Naftowy

Obiekty:
 • Gorlice - Muzeum Regionalnym PTTK im. Ignacego Łukasiewicza
 • Libusza - Muzeum Przemysłu Naftowego i Etnografii
 • Dominikowice - złoże ropy
 • Magura Małastowska
 • Bielanka - stare chyże – łemkowskie chaty
 • Bielanka - cerkiew pw. Pokrowy z ikonostasem
 • Szymbark - dwór obronny (siedziba rodowa Gładyszów)
 • Kobylanka
 • Ropica Polska
 • Sanok - Park Etnograficzny Muzeum Budownictwa Ludowego
 • Zarszyn - magazyn glikolu i metanolu do eksploatacji gazu ziemnego
 • Krosno - szyby naftowe i urządzenia kopalniane
 • Krosno - pomnik Ignacego Łukasiewicza
 • Krosno - Muzeum Podkarpackie
 • Krosno - Instytut Naftowy
 • Krosno - Szkoła „Naftówka”
 • Krosno - Izba Pamięci w „Naftomecie”
 • Jasło - Muzeum Regionalne
 • Jasło - kamienica apteki Łukasiewicza
więcej


ostatnia aktualizacja: 3 maja, 2013

Uzyskanie nafty z ropy, dało początek wielkiemu przemysłowi naftowemu. W wieku XIX teren Galicji, opanowała tzw. „gorączka naftowa”. Pozostałości po niej łączy w całość transgraniczny Szlak Naftowy.

Centrum „Galicyjskiego Teksasu” było zagłębie borysławsko-drohobyckie. Niestety, zachodzące zmiany – wyczerpywanie się pokładów, unowocześnienie procesu wydobywczego – mogą doprowadzić do tego, że wkrótce jedynie szlak, będzie przypominać, o dawnej świetności przemysłu naftowego na tym terenie. Szlak Naftowy powstał w 2005 roku, a głównym realizatorem projektu jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, z siedzibą w Krośnie.

Zobacz na mapie: Szlak Naftowy.

Trasa szlaku rozpoczyna się w Jaśle, a następnie ciągnie się przez Krosno, Sanok, Lesko, Ustrzyki Dolne i za wschodnią granicą – przez Sambor, Borysław, Drohobycz, do Lwowa. Do głównej osi, która prowadzi drogami publicznymi, dołączają pętle dla turystyki pieszej i rowerowej. Podróżując Szlakiem Naftowym mamy szanse zwiedzić muzea i skanseny, zobaczyć szyby naftowe, kopalnie, kiwony pompowe (urządzenia służące do wydobywania ropy naftowej z szybów wiertniczych), czynne złoża ropy, kieraty (systemy mechaniczne służące do napędzenia pomp naftowych na terenie kopalni) oraz obiekty związane z działalnością Ignacego Łukasiewicza.

Postać ta wywołała spór dotyczący początku szlaku, ponieważ Gorliczanie, uznali, że nie w Jaśle, a w ich mieście gdzie Łukasiewicz zapalił pierwszą w świecie, uliczną latarnię naftową, powinna zaczynać się droga. Stąd istnieje drugi szlak o zbliżonej nazwie i tematyce – Karpacko-Galicyjski Szlak Naftowy, który powstał nieco później, uwzględniający również rejon Gorlic, od Limanowej do Borysława na Ukrainie.

Na Szlaku Naftowym oprócz miejsc związanych z narodzinami i rozwojem przemysłu naftowego (jest to 68 obiektów na głównej osi) znajdują się liczne zabytki świeckie i sakralne (109 obiektów), a także atrakcje przyrodnicze, jak np. Bieszczadzki Park Narodowy (20 obiektów).

Szlak Naftowy przebiega także przez terytorium Ukrainy, dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych sprawach, związanych z przekraczaniem granicy.

wolontariuszka
Kinga Dębska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski