Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Kopernikowski

Obiekty:
 • Olsztyn – zamek
 • Dobre Miasto – kolegiata Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych
 • Dobre Miasto – Baszta Bociania
 • Lidzbark Warmiński – zamek
 • Orneta – kościół św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
 • Orneta – gotycki ratusz
 • Pieniężno – ruiny zamku
 • Pieniężno – kościół św. św. Piotra i Pawła
 • Frombork – Wzgórze Katedralne
 • Frombork – bazylika archikatedralna Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła
 • Elbląg
więcej


ostatnia aktualizacja: 20 listopada, 2013

Na szlak składają się miejscowości związane z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.

 • Olsztyn – zamek – Mikołaj Kopernik przebywał w nim stale w latach 1516 ̶-1521, z przerwą w 1519. Pełnił w nim rolę zarządcy. W latach 1519-1521 przygotował strategię obrony zamku i odparł najazd Krzyżaków. Podczas swojego pobytu na zamku prowadził zeszyt, w którym zapisywał notatki z podróży służbowych po administrowanych przez siebie ziemiach. Kopernik zajmował komnaty w reprezentacyjnym skrzydle północnym. Obecnie w zamku mieści się Muzeum Warmii i Mazur, w którym prezentowana jest stała ekspozycja dotycząca Mikołaja Kopernika. Można tutaj zobaczyć m.in. fragmenty własnoręcznie wykonanej przez niego słonecznej tablicy doświadczalnej. Do Olsztyna powracał jeszcze kilkakrotnie, w latach 1524, 1531, 1535 i 1538.
 • Dobre Miasto – Kopernik przebywał w nim w 1538 roku, razem z biskupem warmińskim Janem Dansztykiem, podczas objazdu wybranych miast diecezji. Na szczególną uwagę zasługuje kolegiata Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Jest to gotycka świątynia, zadziwiająca swoją wielkością. Warto też zatrzymać się na chwilę przy Baszcie Bocianiej. Stanowiła ona część murów okalających miasto w średniowieczu.
 • Lidzbark Warmiński – zamek gotycki ̶ był od XIV wieku siedzibą biskupów warmińskich i centrum administracji dominium. Funkcję biskupa warmińskiego pełnił tutaj wuj Kopernika, Łukasz Watzenrode. Astronom przebywał w Lidzbarku kilkakrotnie, pełniąc rolę sekretarza i nadwornego lekarza wuja. Stąd też udał się na studia do Bolonii i Padwy. Obecnie znajduje się tutaj siedziba Muzeum Warmińskiego.
 • Orneta – była siedzibą biskupów, nim przeniesiono ją do Lidzbarka. Kopernik przebywał tutaj w 1538 roku, razem z biskupem Janem Dantyszko. Warto tu odwiedzić kościół św. św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty oraz gotycki ratusz.
 • Pieniężno – Kopernik przebywał tutaj kilkakrotnie w związku z pełnioną funkcją administratora dóbr kapituły warmińskiej. Mieszkał wówczas w gotyckim zamku, obecnie w stanie ruiny. Z czasów astronoma pochodzi również kościół św. św. Piotra i Pawła, przebudowany w stylu neogotyckim pod koniec XIX wieku.
 • Frombork – Kopernik spędził w nim blisko 30 lat, z przerwami. Na stałe osiadł w 1521 roku. Tutaj też zmarł w roku 1543 r. Objął stanowisko kanclerza. Był również wizytatorem. Pierwotnie został pochowany w katedrze, pod ołtarzem Świętego Krzyża, którym zajmował się za swego życia. Tutaj też znajduje się XVIII-wieczne epitafium astronoma. W 2010 roku szczątki Kopernika zostały przeniesione do bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła.
 • Elbląg – jak podają źródła, Kopernik miał tu przebywać kilkakrotnie.
wolontariuszka
Natalia Kuklińska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski