Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach

Obiekty:
 • Wadowice – Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II
 • Wadowice – Muzeum Miejskie
 • Wadowice – bazylika Mniejsza pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny
 • Wadowice – Dom Katolicki
 • Wadowice – Magistrat – dawna Szkoła Powszechna
 • Wadowice – Rynek
 • Wadowice – cukiernia Karola Hagenhubera (już nie istnieje)
 • Wadowice – Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity (dawne gimnazjum Karola Wojtyły)
 • Wadowice – klasztor Ojców Karmelitów Bosych
 • Wadowice – kościół św. Piotra Apostoła
 • Wadowice – dawne koszary 12 Pułku Piechoty Wojska Polskiego
 • Wadowice – klasztor Zgromadzenia Sióstr św. Rodziny z Nazaretu
 • Wadowice – Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
więcej


ostatnia aktualizacja: 15 marca, 2013

…W każdym razie, tutaj, w tym mieście,
w Wadowicach wszystko się zaczęło.
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła,
studia się zaczęły i teatr się zaczął.
I kapłaństwo się zaczęło…

Jan Paweł II (Wadowice, 16 czerwca 1999 r.)
(Źródło: oficjalna strona szlaku)

Słowa papieża Jana Pawła II wskazują, jak bardzo ważnym miejscem były w jego życiu Wadowice. Szlak Karola Wojtyły w Wadowicach to jedenaście połączonych ze sobą miejsc, które odegrały szczególną rolę w latach młodości Karola Wojtyły. Wyznaczony pieszy szlak pozwala bliżej przyjrzeć się jego rodzinnemu miastu, gdzie wszystko się zaczęło…

Wybrane obiekty na szlaku:

 • Muzeum Miejskie przy ul. Kościelnej 4 to dawna Mleczarnia, w której Karol Wojtyła, po śmierci matki, stołował się wraz ze swoim ojcem. Ekspozycja muzeum znajdującego się na I piętrze dotyczy historii miasta Wadowice.
 • Dom rodzinny Karola Wojtyły, w którym urodził się 18 maja 1920 r. oraz spędził dzieciństwo i młodość. Obecnie w budynku przy ul. Kościelnej 7 znajduje się Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II.
 • Bazylika Mniejsza pw. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny to parafialny kościół Karola Wojtyły, w którym został ochrzczony oraz przystąpił do I Komunii Świętej. W trakcie jednej ze swoich pielgrzymek, już jako papież, odwiedził tę Bazylikę i ukoronował obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obiekt znajduje się przy pl. Jana Pawła II 1.
 • Budynek Urzędu Miejskiego znajdujący się przy pl. Jana Pawła II to dawna Męska Szkoła Powszechna, do której w latach 1926–1930 uczęszczał Karol Wojtyła.
 • Karol Wojtyła tuż po egzaminie maturalnym wybrał się do cukierni Karola Hagenhubera, w której podawano pyszne kremówki. Cukiernia ta została zamknięta w 1945 r., jednak ulubione ciastko Ojca Świętego można kupić w wielu miejscach w Wadowicach. W budynku przy pl. Jana Pawła II 15, w którym znajdowała się cukiernia, obecnie jest bank.
 • W okresie międzywojennym Karol Wojtyła często przychodził do siedziby Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przy ul. Teatralnej 1 na liczne przedstawienia teatralne oraz uroczystości miejskie i patriotyczne. Obecnie w budynku znajduje się Dom Kultury.
 • W latach 1930–1938 Karol Wojtyła uczęszczał do gimnazjum, które znajdowało się w budynku przy ul. Mickiewicza 16. Obecnie pod tym adresem mieści się Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity.
 • Do klasztoru Ojców Karmelitów Bosych mieszczącego się przy ul. Karmelickiej 22 Karol Wojtyła przychodził często ze swoim ojcem. Od 2004 r. klasztor ten nosi nazwę Sanktuarium św. Józefa, a ołtarz główny został ozdobiony pierścieniem papieskim.
 • Przy al. Matki Bożej Fatimskiej 90 znajduje się kościół św. Piotra Apostoła, który stanowi wotum wdzięczności Bogu za wybór Karola Wojtyły na papieża oraz cudowne ocalenie jego życia po zamachu w 1981 r. Budowa tego kościoła została zakończona w 1991 r.
 • Przy ul. Lwowskiej 40 znajdują się dawne koszary C.K. 56 Pułku Piechoty oraz 12 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, w których ojciec Karola Wojtyły służył w latach 1900–1928.
 • Mały Karol Wojtyła uczęszczał na liczne zajęcia i zabawy dla dzieci organizowane w klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Rodziny z Nazaretu przy ul. Lwowskiej 31.

Przewodniki po szlaku:

wolontariuszka
Karolina Słowik

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski