Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Historycznych Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich

Obiekty:
 • Kostrzyna - zespół pałacowo-parkowy
 • Zgorzelec - Park Nadnyski
 • Zgorzelec - Park im. A. Błachańca
 • Łagów - zespół dworski
 • Gronów - zespół dworski
 • Lasów - zespół dworski
 • Pieńsk - Park Miejski
 • Kliczków - zespół rezydencjalny z folwarkiem
 • Kliczków - pałac i park pałacowy
 • Bolesławiec - park przy Sądzie Rejonowym
 • Bolesławiec - Planty miejskie
 • Tomaszów Bolesławicki - zespół pałacowy
 • Modła - zespół pałacowy
 • Chocianów - zespół pałacowy
 • Niedźwiedzice - zespół pałacowy
 • Miłoradzice - park krajobrazowy
więcej


ostatnia aktualizacja: 6 maja, 2013

Szlak Historycznych Parków i Ogrodów Borów Dolnośląskich to samochodowy lub rowerowy szlak turystyczny znajdujący się w południowo-zachodniej części Polski, w województwie dolnośląskim. Szlak ten wchodzi w skład Dolnośląskich Szlaków Kulturowych, powstałych z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem szlaku jest zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego tego regionu w formie tematycznej trasy zwiedzania. Szlak ten pozwala zapoznać się z prawdziwymi perełkami architektonicznymi otoczonymi pięknymi parkami i ogrodami.

Szlak ten stanowi odzwierciedlenie koncepcji „miast-ogrodów”, mającej na celu takie zagospodarowanie przestrzenne krajobrazu, aby przyroda komponowała się z zabudową architektoniczną i jak najpełniej służyła człowiekowi.

Prawie 200 km wyznaczonego szlaku, podzielonego na trzy odcinki, które można łączyć według własnych potrzeb i predyspozycji, pozwala na zapoznanie się ze szczególnymi walorami turystycznymi i kulturowymi południowych obrzeży Borów Dolnośląskich.

Przebieg szlaku:
Odcinek I
Szlak warto rozpocząć od małej wsi Kostrzyna w gminie Zgorzelec, gdzie na uwagę zasługuje barokowy pałac, który powstał prawdopodobnie w miejscu starszego dworu. Pałac ten wzniesiony został w latach 1756-1757. Herby inicjatorów budowy, tj. Christopha Ernsta i Eleonory von Uechritz, znajdują się na portalu północnej fasady pałacu.

Kolejny punkt na szlaku stanowi monumentalny barokowy pałac znajdujący się na wyspie otoczonej fosą we wsi Radomierzyce.

Odcinek II
W Zgorzelcu znajduje się zespół parków miejskich powstałych na przełomie XIX i XX w., w jego skład wchodzi Park Miejski im. J. Błachańca, Park Nadnyski oraz Skwer ks. J. Popiełuszki.

Kolejną atrakcję turystyczną oferuje wieś Łagów – renesansowy dwór powstały pod koniec XVI w., otoczony parkiem krajobrazowym zachowującym oryginalne założenia parkowe.

Niewielki, lecz jakże urokliwy, klasycystyczny dwór znajduje się we wsi Gronów, prowadzi do niego aleja dębowa z początku XIX w.

Również zespół dworski w Lasowie jest punktem na trasie omawianego szlaku, znajduje się tam renesansowy pałac otoczony niewielkim parkiem.

Szlak obejmuje również parki miejskie, na przykład w Pieńsku, gdzie w miejscu dawnego wyrobiska odkrywkowego powstał park na planie trapezu.

Ciekawą i zawiłą historię można poznać dzięki zwiedzaniu zespołu pałacowego w Kliczkowie, który stanowi obecnie jeden z najlepiej utrzymanych śląskich pałaców, obejmujący również zaplecze gospodarcze tej rezydencji (zabudowania folwarczne) oraz park.

Odcinek III
Na uznanie zasługują parki w Bolesławcu, które stanowią przykład licznych przemian na przestrzeni wieków, kiedy to średniowieczne mury miejskie były zastępowane promenadami i obszarami zielonymi wraz z licznymi pomnikami otaczającymi centrum miasta.

Kolejny punkt na omawianym szlaku stanowi zespół pałacowy w Tomaszowie Bolesławickim. Oprócz dworu i pałacu obejmuje on również liczne budynki gospodarcze.

Ruiny pałacu w Modli to zaledwie echo dawnej świetności renesansowego dworu z 2. połowy XVI w. otoczonego fosą, jednak warto spojrzeć na nie jako świadectwo minionego czasu.

W Chocianowie, w miejscu dawnego zamku, powstał park pałacowy, który od XV w. był systematycznie rozbudowywany przez kolejnych właścicieli. Znacznemu zniszczeniu uległ w 1945 r., jednak po kilku latach podjęto się jego renowacji. Miejsce to stanowi ważny przykład idei projektowania rezydencji z ogrodem. Na uznanie zasługuje również neorenesansowy pałac w Niedźwiedzicach powstały w 1866 r., charakteryzujący się bogactwem detali architektonicznych.

W Miłoradzicach w latach 40. XIX w. powstał park krajobrazowy na planie trapezu, w przeważającej części otoczony szpalerem drzew.

Punkty informacji turystycznej w poszczególnych miejscowościach:

Małopolski Instytut Kultury
Karolina Słowik
48 (12) 631 30 70

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski