Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Historii i Tradycji Wrocławia

Obiekty:
 • Wrocław - Ostrów Tumski
 • Wrocław - Wyspa Piasek
 • Wrocław - Cypel Książęcy
 • Wrocław - Rynek Starego Miasta
 • Wrocław - Dzielnica Wzajemnej Tolerancji (Dzielnica Czterech Wyznań)
 • Wrocław - dzielnica Walońska
 • Wrocław - most Grunwaldzki
 • Wrocław - most Zwierzyniecki
 • Wrocław - Wielka Wyspa
 • Wrocław - katedra rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela
 • Wrocław - kościół pw. św. Krzyża i Bartłomieja
 • Wrocław - kościół pw. św. Idziego
 • Wrocław - wieża Domu Kapituły
 • Wrocław - kościół pw. św. Marcina
 • Wrocław - zespół poklasztorny Augustianów
 • Wrocław - kościół NMP na Piasku
 • Wrocław - Hala Targowa
 • Wrocław - klasztor ss. Urszulanek
 • Wrocław - Mauzoleum Piastów
 • Wrocław - dawny klasztor Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą (Ossolineum)
 • Wrocław - kościół pw. śś. Jakuba i Wincentego
 • Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
 • Wrocław - dawne więzienie miejskie
 • Wrocław - Ratusz
 • Wrocław - zespół kamienic pierzei zachodniej (tzw. Strona Siedmiu Elektorów)
 • Wrocław - kościół pw. św. Barbary (obecnie katedra prawosławna pw. Przenajświętszej Bogarodzicy)
 • Wrocław - kościół pw. św. Antoniego (obecnie Paulinów)
 • Wrocław - synagoga pod Białym Bocianem
 • Wrocław - kościół Opatrzności Bożej – kościół ewangelicko-augsburski
 • Wrocław - kościół św. Maurycego
 • Wrocław - kościół św. Łazarza
 • Wrocław - kościół pw. św. Trójcy (zespół klasztorny oo. Bonifratrów)
 • Wrocław - zespół Klinik Akademii Medycznej
 • Wrocław - ogród zoologiczny
 • Wrocław - Hala Stulecia
 • Wrocław - Park Szczytnicki
 • Wrocław - kościół pw. św. Jana Nepomucena
 • Wrocław - Orphanotropheum
więcej


ostatnia aktualizacja: 6 maja, 2013

Wrocław to jeden z najpiękniejszych nadodrzańskich grodów. Miasto położone na Nizinie Śląskiej, szczycące się bogatą historią, wielością cennych zabytków, a także barwnym życiem kulturalnym współczesnych mieszkańców. Szacunek dla przeszłości połączony z pędem ku nowoczesności sprawia, że miasto przyciąga i oczarowuje przybywających. Wrocław cieszy się popularnością wśród artystów i studentów, a turyści marzą o powrocie do „miasta spotkań”.

Szlak Historii i Tradycji Wrocławia jest częścią inicjatywy promującej 14 szlaków kulturowych Dolnego Śląska (Projekt Dolnośląskie Szlaki Kulturowe wszedł w życie w 2012 r.).

Motywem przewodnim szlaku jest dziedzictwo historyczne miasta. Trasa prezentuje ponadtysiącletnią historię Wrocławia – od narodzin pierwszej osady handlowej w X w. po dzień dzisiejszy. Ścieżka umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi dla miasta miejscami i obiektami historycznymi. Ukazuje różnorodność wpływów kulturowych, widoczną w układzie zabudowań oraz w rozmaitych formach i stylach architektonicznych.

We Wrocławiu historia splotła losy Polaków, Czechów, Żydów, Węgrów, Austriaków i Niemców. Nacje, religie i kultury zmieszały się tak znacznie, że dziś trudno jest czasami jednoznacznie rozsądzić, co jest czyim dziełem. Po II wojnie światowej los sprawił, że we Wrocławiu spotkali się mieszkańcy z rożnych regionów Polski i to oni, a w szczególności z należącego obecnie do Ukrainy – Lwowa, stworzyli obecny, niepowtarzalny charakter miasta.

(Cytat za: Wrocław info)

Przebieg szlaku wraz z odległościami:
Łączna długość trasy: 7,5 km

 • Ostrów Tumski: 0–0,5 km
 • Wyspa Piasek: 0,5–0,7 km
 • Cypel Książęcy: 0,7–1,2 km
 • Rynek Starego Miasta: 1,2–2 km
 • Dzielnica Wzajemnej Tolerancji: 2–2,8 km
 • Dzielnica Walońska: 2,8–4,4 km
 • Most Grunwaldzki – Most Zwierzyniecki: 4,4–6,2 km
 • Wielka Wyspa: 6,2–7,5 km

Mapa z oznaczonymi obiektami na szlaku

Ostrów Tumski i Wyspa Piasek są najstarszymi obszarami miasta, tu można poznać najdawniejsze dzieje Wrocławia i podziwiać najstarsze zabytki, związane z jego chrześcijańskimi początkami.

Znajdujący się nieopodal Cypel Książęcy to część miasta, którą niegdyś rozbudowali książęta wrocławscy, wzniesiono tam nowy zamek oraz liczne klasztory.

Staromiejski Rynek to niewątpliwie serce Wrocławia, perełka p. względem zabytków architektury – ratusz i wystawne kamienice ukazują silną pozycję dawnego mieszczaństwa.

Następnie Dzielnica Wzajemnej Tolerancji (zwana także Dzielnicą Czterech Wyznań), która przypomina o wielokulturowości Wrocławia; to właśnie tutaj koegzystencja wyznawców różnych religii dała początek współczesnej otwartości i tolerancji Wrocławia – „miasta spotkań”. Uwagę należy zwrócić na wielość i różnorodność obiektów sakralnych w tej części miasta.

Dalej tzw. Dzielnica Walońska, obszar zasiedlony w średniowieczu przez tkaczy przybyłych z Walonii.

Częścią trasy są także mosty, typowe dla krajobrazu miasta. Wrocław leży na 12 wyspach Odry i jej czterech dopływów, a jednymi z najpiękniejszych i najpopularniejszych są mosty Grunwaldzki i Zwierzyniecki.

Na koniec Wielka Wyspa, gdzie historia splata się ze współczesnością, bowiem jest to jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych wrocławian, którzy chętnie spędzają tu wolny czas w otoczeniu pamiątek przeszłości.

Szlak można pokonać pieszo, rowerem lub samochodem, a także korzystając z komunikacji miejskiej. Zwiedzanie miasta można podjąć samodzielnie lub wynajmując przewodnika.

Główne obiekty na szlaku:

Stare świątynie różnych wyznań, kamienice bogatych mieszczan, brukowane uliczki… to tylko niektóre elementy składające się na urok Wrocławia. Zwiedzanie miasta Szlakiem Historii i Tradycji będzie przyjemnością nie tylko dla pasjonatów architektury i sztuki, ale także dla miłośników przyrody – wśród urokliwych zakątków miasta znajdują się liczne ogrody i parki. Warto odwiedzić Wrocław latem, kiedy odbywają się tu cykliczne imprezy kulturalne, a miasto tętni życiem.

Inne źródła informacji:

Fot. 1 Nertog
Fot. 2 Klearchos Kapoutsis’

Małopolski Instytut Kultury
Katarzyna Nowak
48 (12) 631 30 70

Jesteśmy samorządową instytucją kultury Województwa Małopolskiego

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski