Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku

Obiekty:
 • Białystok – Pałacyk Cytronów – Muzeum Historyczne
 • Białystok – Fabryka Tytoniu Fajwela Janowskiego
 • Białystok – synagoga Szmuela
 • Białystok – Żydowskie Gimnazjum Żeńskie Zinaidy Chwolesowej
 • Białystok – Teatr Palace
 • Białystok – szpital żydowski
 • Białystok – pałacyk Tryllingów
 • Białystok – Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta
 • Białystok – Biblioteka im. Szolema Alejchema
 • Białystok – sanatorium Towarzystwa Ochrony Zdrowia
 • Białystok – Gimnazjum Hebrajskie
 • Białystok – kamienica czynszowa (ul. Sienkiewicza 26A)
 • Białystok – Kinoteatr Apollo
 • Białystok – kamienica czynszowa Abrama Łapidusa (obecnie Akademia Teatralna
 • ul. Sienkiewicza 14)
 • Białystok – gimnazjum Józefa Zeligmana; Józefa Lebenhafta i Jakuba Dereczyńskiego
 • Białystok – teatr miniatur „Gilarino”
 • Białystok – kamienice Izaaka Zabłudowskiego
 • Białystok – Towarzystwo dobroczynne Linas Chajlim
 • Białystok – dom rodzinny Ludwika Zamenhofa
 • Białystok – pomnik Ludwika Zamenhofa
 • Białystok – tablica Icchoka Malmeda
 • Białystok – gimnazjum Dawida Druskina
 • Białystok – pomnik Bohaterów Powstania w Getcie
 • Białystok – synagoga Cytronów – Galeria im. Sleńdzińskich
 • Białystok – ulica Waryńskiego
 • Białystok – kino Modern
 • Białystok – kamienica czynszowa (ul. Lipowa 33)
 • Białystok – pałacyk Nowika
 • Białystok – szkoły żydowskie – Tarbut i Rzemieślnicza
 • Białystok – Misja Barbikańska (obecnie Teatr Arkadia)
 • Białystok – Chanajki i Piaski
 • Białystok – Cmentarz Rabinacki
 • Białystok – synagoga Piaskower
 • Białystok – pomnik Wielkiej Synagogi
 • Białystok – ratusz
 • Białystok – cmentarz żydowski
więcej


ostatnia aktualizacja: 28 luty, 2014

Historia Białegostoku jest ściśle związana z narodem żydowskim. Polacy i Żydzi żyli tutaj razem, razem uczyli się i pracowali. Tutaj również powstał pomysł stworzenia wspólnego języka, esperanto, który miał połączyć wszystkich ludzi.

Niestety w mieście nie zachowało się wiele śladów istnienia społeczności żydowskiej. Dlatego też w ostatnich latach powstało klika projektów mających na celu przywrócenie pamięci o historii Białegostoku. Na przełomie 2007 i 2008 r. stworzono Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku. Jest to pierwszy szlak tematyczny w mieście.

Na trasie Szlaku znajduje się 36 obiektów, m.in. synagogi, cmentarze i kamienice. Całość została szczegółowo i bardzo ciekawie opisana w przewodniku historycznym wydanym przez Fundację Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis. Broszura ma także angielską wersję językową. Stare fotografie, historie obiektów i krótkie biografie osób z nimi związanych sprawiają, że przewodnik jest naprawdę wartościowy nie tylko dla turystów, ale również dla mieszkańców miasta, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na temat jego przeszłości. Dobrze przygotowane informacje o obiektach, a także różne ciekawostki zawarte w przewodniku przypominają historię miasta, a także pozwalają utrwalić pamięć o społeczności żydowskiej w nim mieszkającej.

wolontariuszka
Anna Marduła

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski