Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Starosądecki Szlak Tischnerowski

Obiekty:
 • Stary Sącz - dom rodzinny
 • kościół pw. św. Elżbiety
 • Stary Sącz - dom rodziców
 • Stary Sącz - Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera
 • Stary Sącz - Stary Cmentarz (grób rodziców)
 • Stary Sącz - klasztor ss. Klarysek
więcej


ostatnia aktualizacja: 15 lutego, 2013

Starosądecki Szlak Tischnerowski jest wyjątkową pamiątką po duchownym, który był związany z miejscowością Stary Sącz.

Ks. Józef Tischner zaczął studiować teologię w okresie komunizmu. Nie były to łatwe czasy, gdyż władze komunistyczne zlikwidowały wszystkie wydziały teologiczne oraz represjonowały duchownych. Mimo licznych trudności Tischner ukończył seminarium w Krakowie. W latach 70. ks. Józef Tischner zyskał sobie ogromną sympatię wiernych dzięki swojej inteligencji, otwartości i żartobliwości. W czasie jego wykładów i rekolekcji wszystkie sale i kościoły wypełniały się po brzegi. Potrafił dotrzeć do każdego i starał się utrzymywać kontakty ze wszystkimi środowiskami. Czynnie angażował się w działalność społeczną, w czym pomogły mu kontakty z członkami „Solidarności”. Działalność ks. Tischnera nie pozostała niezauważona – otrzymał wiele nagród, w tym Order Orła Białego.

Inicjatorem szlaku jest Andrzej Długosz (pracownik starosądeckiego muzeum), który zainteresowany życiem i działalnością ks. Józefa Tischnera zaczął kolekcjonować pamiątki po znanym duchownym. Gromadził je przez wiele lat, aż w końcu stał się pomysłodawcą utworzenia Starosądeckiego Szlaku Tischnerowskiego.

Miejsca, które warto zobaczyć na Starosądeckim Szlaku Tischnerowskim:

  • Dom rodzinny, ul. Piłsudskiego 9 – gdy zbliżał się czas porodu Weronika Tischner bardzo źle się czuła, dlatego postanowiono przenieść ją do szpitala. Jednak w trakcie podróży rozpoczął się poród. Dojechano do Starego Sącza i zatrzymano się w domu bliskiej rodziny, gdzie nastąpił poród. 12 marca 1931 roku na świat przyszedł Józef Tischner.
  • Miejsce chrztu, kościół parafialny pw. św. Elżbiety, ul. Kazimierza Wielkiego – 2 kwietnia 1931 roku Józef Tischner został ochrzczony przez ówczesnego proboszcza ks. Antoniego Odziomka, a już jako znany profesor celebrował tutaj nabożeństwo w dniu św. Elżbiety w 1986 roku.
 • Dom rodziców, ul. Mickiewicza 32 – mieszkali tutaj rodzice ks. Tischnera.
 • Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Tischnera – starosądecka szkoła podstawowa przyjęła imię Księdza Profesora w 2005 roku. Jest jedną z wielu szkół w Polsce, której patronuje ten wybitny filozof i pisarz.
 • Grób rodziców, Stary Cmentarz, ul. Sobieskiego – Józef Tischner senior zmarł w wieku 83 lat w roku 1980. Weronika Tischner zmarła w wieku 89 lat w 1993 roku. Obydwoje pochowano na Starym Cmentarzu. Skromny grobowiec zdobi, przywieziona przez górali z Łopusznej, drewniana figura Chrystusa Ukrzyżowanego.
 • Klasztor ss. Klarysek – ks. Tischner odwiedzając rodziców w Starym Sączu, zawsze odprawiał msze święte i głosił kazania w kościele klasztornym ss. Klarysek. W lipcu 1981 roku był inicjatorem i uczestnikiem sympozjum o bł. Kindze, które stanowiło wielki krok naprzód w staraniach o jej kanonizację. We wrześniu 1992 roku, dla uczczenia 700-lecia śmierci bł. Kingi, zorganizował cykl konferencji Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. Ostatnią mszę świętą w kościele klasztornym odprawił w uroczystość Wszystkich Świętych w 1994 roku, kazanie poświęcając osobie ks. Jerzego Popiełuszki.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza pragnąc zadbać o godne utrwalenie pamięci o ks. Tischnerze powołało Muzeum Księdza Józefa Tischnera z siedzibą na piętrze Domu na Dołkach. Muzeum zostało otwarte 28 kwietnia 2012 r.

Fot. MIK

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 53886

wolontariuszka
Agnieszka Kobroń

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski