Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Reading Małopolska – szlak Sławomira Mrożka

Obiekty:
  • Kraków
  • Poronin
  • Borzęcin
  • Porąbka Uszewska
więcej


ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia, 2013

Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii – po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

(Cytat: oficjalna strona projektu)

 

Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej.

Szlak Sławomira Mrożka 
Kraków – Borzęcin – Porąbka Uszewska – Poronin

Twórczynią tego szlaku jest Ewa Zamorska-Przyłuska, historyczka sztuki, autorka Przewodnika literackiego po Krakowie i województwie małopolskim.

Kraków to ważne miejsce w życiorysie tego wybitnego dramatopisarza, w tym mieście spędził wiele lat swojego życia. Rodzina pisarza przeprowadziła się do Krakowa w 1933 r., gdy Sławomir miał zaledwie 3 lata. Tu spędził lata swojej młodości i edukacji. W zapiskach swojego dziennika utożsamia się z Krakowem i podkreśla jak ważne to dla niego miasto. Dom Literatów przy ul. Krupniczej to niewątpliwie miejsce istotne dla większości polskich pisarzy owego czasu, w tym również i Mrożka. Zapiski z Dziennika zaprowadzą nas do licznych starych kawiarni i restauracji, do których często zaglądał. Borzęcin to wieś, do której w swojej twórczości pisarz wracał wielokrotnie, to tu 29 czerwca 1930 r. przyszedł na świat. W Porąbce Uszewskiej młody Mrożek często spędzał wakacje pod opieką rodziny ojca. W Poroninie państwo Mrożkowie z małym Sławomirem mieszkali kilka lat przed przeprowadzką do Krakowa.

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 53529

wolontariuszka
Karolina Słowik

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski