Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Reading Małopolska – szlak reportażu współczesnego

Obiekty:
  • Olkusz
  • Chrzanów
  • Zalas
  • Kraków
  • Poręba Żegoty
  • Andrychów
  • Waksmund
  • Czorsztyn - Przełęcz Snozka
  • Zakopane
więcej


ostatnia aktualizacja: 29 marca, 2013

Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii – po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

(Cytat: oficjalna strona projektu)

Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej.

Szlak reportażu współczesnego 
Olkusz – Chrzanów – Zalas – Kraków – Poręba Żegoty – Andrychów – Waksmund – Przełęcz Snozka – Zakopane

Autorem szlaku jest Łukasz Wojtusik, redaktor, wydawca, reporter.

Olkusz w perspektywie współczesnego reportażu warto zwiedzać z pomocą dwóch ciekawych książek: Olkusza dla opornych Olgerda Dziechciarza oraz Zapisków na biletach Michała Olszewskiego. Ta druga pozycja nawiązuje również do miejsc w niedaleko położonych Chrzanowie i Zalasie. Za sprawą zbioru reportaży pt. Nowohucka telenowela autorstwa Renaty Radłowskiej, tę dzielnicę Krakowa możemy poznać z perspektywy ludzi tam mieszkających, w kontekście ich osobistych historii, przeżyć czy ról, jakie pełnią w swojej społeczności. Reportaże te, za sprawą snutych opowieści, wykraczają również poza granicę Nowej Huty, kierując się w stronę Rynku Głównego oraz dzielnicy Czyżyny. Michał Olszewski w Zapiskach na biletach wspomina także o swoich doświadczeniach w zajeździe Flamingo w Porębie Żegoty czy w Kebab Cafe w Andrychowie. „Ogień”, czyli Józef Kuraś, przywódca podhalańskiej partyzantki, to ważna postać dla historii wsi Waksmund. Jego osoba i dokonania opisane są w książce Bedzies wisioł za cosik. Godki podhalańskie Pawła Smoleńskiego i Bartłomieja Kurasia. W zbiorze tym znajdziemy również reportaż dotyczący niedalekiej Przełęczy Snozka, gdzie spór o żelazne organy Władysława Hasiora trwa do dziś. Autorzy zaprowadzą nas śladami mieszkańców Podhala aż do Zakopanego.

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 53696

wolontariuszka
Karolina Słowik

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski