Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Reading Małopolska – szlak młodej literatury

Obiekty:
  • Kraków
  • Krzeszowice
  • Rudnik
  • Gładyszów
  • Wołowiec
więcej


ostatnia aktualizacja: 29 marzec, 2013

Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii – po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

(Cytat: oficjalna strona projektu)

Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej.

Szlak młodej literatury
Krzeszowice – Kraków – Rudnik – Beskid Niski (Wołowiec, Gładyszów)

Autorem szlaku młodej literatury jest Piotr Marecki, redaktor, wydawca, kulturoznawca, związany z Korporacją Ha!art.

Krzeszowice to podkrakowska miejscowość, w której mieszkają Zenkasi, czyli Zenon Fajfer i Katarzyna Bazarnik, będący promotorami liberatury, tj. literatury totalnej, w której kształt książki oraz forma zapisu są równie ważne jak słowa.

http://www.youtube.com/watch?v=7D-thBVOKDA&feature=share&list=PL5CDC849520EDF975

W Krakowie jest wiele miejsc związanych z eksperymentalnym i alternatywnym nurtem młodej literatury.

Zwiedzanie warto rozpocząć od Bunkra Sztuki, w którym dzieje się wiele inicjatyw ważnych dla rodzimej sztuki współczesnej.

Nową Hutę warto kojarzyć z przedstawicielem młodej literatury Sławomirem Shutym, który w zbiorze opowiadań Cukier w normie zobrazował jej mieszkańców.

Z Krakowem związana jest również Dominika Ożarowska, która w swojej debiutanckiej powieści Nie uderzy żaden piorun kreśli na swój niepowtarzalny sposób obraz współczesnej młodzieży.

Tomasz Pułka pochodził z Rudnika. Był znakomitym poetą i felietonistą, autorem Rewersu oraz Paralaksy w weekend. Beskid Niski jest również znacząco związany z literaturą ostatnich lat.

Wołowiec to ważne miejsce na literackiej mapie Małopolski ze względu na mieszczącą się tam siedzibę wydawnictwa Czarne oraz osobę Andrzeja Stasiuka.

Z Gładyszowem związany był młody prozaik Mirosław Nahacz. Tereny Beskidu Niskiego pojawiają się w jego dwóch powieściach Osiem cztery i Bombel.

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 53695

wolontariuszka
Karolina Słowik

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski