Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Reading Małopolska – szlak Jerzego Turowicza

Obiekty:
 • Goszyce – dwór
 • Niepołomice
 • Kraków – ul. Sobieskiego 7
 • Kraków – Uniwersytet Jagielloński
 • Kraków – redakcja dziennika "Głos Narodu" przy ul. Smoleńsk
 • Kraków – ul. Wiślna 12
 • Kraków – Lenartowicza 3
 • Kraków – ul. Helclów 21
 • Kraków – Piwnica pod Baranami
 • Kraków – kolegiata św. Anny
 • Tyniec – bazylika oo. Benedyktynów
 • Kalwaria Zebrzydowska
 • Maków Podhalański
 • Kasinka Mała
 • Pewel Mała – Dom Pracy Twórczej
 • Zakopane
więcej


ostatnia aktualizacja: 2 września, 2013

Jerzy Turowicz (1912-1999). Krakowianin. Dziennikarz. Znawca tematyki kościelnej. Współtwórca i redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego”. Działacz społeczny, odznaczony w 1995 roku Orderem Orła Białego oraz srebrnym medalem „Cracoviae Merenti” (zasłużonemu dla Krakowa).
Na szlak składa się dziewięć miejscowości związanych z osobą Jerzego Turowicza.

 • Goszyce, dwór – majątek był własnością teściowej Jana Turowicza, Zofii z Zawiszów Gąsiorowskiej-Kernowej. Podczas II wojny światowej był ośrodkiem życia intelektualnego. Przebywali tu m.in. Czesław Miłosz, Mieczysław Chojnowski oraz Jan Józef Szczepański. Podtrzymywano kontakty z okolicznymi dworami Woźniakowskich w Biórkowie, Zubrzyckich w Wilkowie i Kozłowskich w Luborzycy. Dwór był tematem utworów literackich.
 • Niepołomice, dom Jadwigi i Stanisława Kracików – było to miejsce ostatnich wyjazdów Turowiczów, przed śmiercią Jerzego Turowicza. Przyjeżdżali oni tutaj razem ze swoimi znajomymi, m.in. z Markiem Edelmanem, Czesławem Miłoszem oraz Tadeuszem Mazowieckim.
 • Kraków, ul. Sobieskiego 7 – w tym domu urodził się i wychował Jerzy Turowicz. Mieszkał tutaj do roku 1938, kiedy poślubił Annę Gąsiorowską.
 • Kraków, Uniwersytet Jagielloński – Jerzy Turowicz był związany z Uniwersytetem Jagiellońskim przez całe życie. Najpierw studiował filozofię i historię na Wydziale Filozoficznym. Następnie był asystentem wolontariuszem przy katedrze historii gospodarczej. W 1990 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa.
 • Kraków – redakcja dziennika „Głos Narodu” przy ul. Smoleńsk. Praca w redakcji na stanowisku dziennikarz i redaktor była pierwszą stałą pracą Turowicza.
 • Kraków, ul. Wiślna 12 – w tym miejscu mieściła się od 1946 roku obecna siedziba „Tygodnika Powszechnego”.
 • Kraków, ul. Lenartowicza 3 – w 1944 roku majątek w Goszycach przeszedł na własność państwa. Dzięki staraniom przyjaciela Turowiczów, Jerzego Schroedera, otrzymali oni mieszkanie przy ul. Lenartowicza 3 w Krakowie. Zamieszkiwali je wraz z przyjaciółmi od 1945 roku (zostało zlikwidowane w 2011 roku). Podobnie jak to było w Goszycach, miejsce to staje się ośrodkiem szeroko pojętej kultury (tutaj odbywały się dyskusje, czytanie poezji, słuchanie piosenki francuskiej). Na najważniejsze wyposażenie mieszkania składały się książki, gazety i wycinki prasowe gromadzone w teczkach.
 • Kraków, ul. Helclów 21 – mieściło się tutaj mieszkanie państwa Szczepańskich, przyjaciół Turowiczów. Stanowiło ono, podobnie jak mieszkanie Turowiczów, miejsce spotkań towarzyskich. Bywał tu m.in. ks. Karol Wojtyła.
 • Kraków, Piwnica pod Baranami – Jerzy Turowicz był stałym bywalcem Piwnicy pod Baranami. Przyjaźnił się z jej twórcą, Piotrem Skrzyneckim.
 • Kraków, kolegiata św. Anny – Jerzy Turowicz wraz z żoną pojawiał się tutaj co niedzielę na mszy. Spotykał tu m.in. ks. Jana Pietraszko i ks. prof. Józefa Tischnera.
 • Tyniec, bazylika ojców Benedyktynów – kościół mocno związany z „Tygodnikiem Powszechnym”. Miejsce rekolekcji redaktorów i współredaktorów oraz pochówku osób związanych ze środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”. Spoczęli tutaj m.in. Jerzy Turowicz z żoną Anną.
 • Kalwaria Zebrzydowska – miejsce wypoczynku wakacyjnego Turowicza w latach 80. XX wieku.
 • Maków Podhalański – dom Marii i Janusza Boguckich – Turowicz spędzał tutaj wakacje po 1953 roku.
 • Kasinka Mała – dom Jana Józefa Szczepańskiego, u którego Turowiczowie spędzali wakacje.
 • Pewel Mała, Dom Pracy Twórczej – dla osób ze środowiska „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi” i Klubu Inteligencji Katolickiej. Miejsce wypoczynku wakacyjnego dla rodzin z dziećmi. Od lat 60. XX wieku Turowicz brał udział w odbywających się tutaj spotkaniach środowiska dziennikarskiego, trwających od drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia przez tydzień.
 • Zakopane – dla Turowicza było to miejsce wypadowe do chodzenia po Tatrach i spotkań z przyjaciółmi.

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 52881

wolontariuszka
Natalia Kuklińska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski