Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Reading Małopolska – szlak Czesława Miłosza

Obiekty:
 • Krzeszowice
 • Kraków - redakcja „Tygodnika Powszechnego” ( ul. Wiślna 12)
 • Kraków - Teatr Stary
 • Kraków - Rynek Główny
 • Kraków - kamienica na ulicy św. Tomasza
 • Kraków - Planty
 • Kraków - ulica Bogusławskiego 6/5a
 • Kraków - siedziba Wydawnictwa Literackiego (ul. Długa 1)
 • Kraków - siedziba Wydawnictwa „Znak” (ul. Kościuszki 37)
 • Kraków - restauracja „Pod Baranem”
 • Kraków - cmentarz Rakowicki
 • Kraków - krypta Zasłużonych na Skałce
 • Goszyce – dwór
więcej


ostatnia aktualizacja: 2 maja, 2013

Reading Małopolska. Literacka Małopolska to nowe spojrzenie na region Małopolski w kontekście powstałej w tym miejscu literatury, inspiracji czy wielorakich spotkań i przedsięwzięć polskich poetów, pisarzy, dramaturgów oraz reportażystów. Projekt ten pozwala na dostrzeżenie licznych powiązań i ważnych miejsc dla rozwoju polskiej literatury. Małopolska poprzez sieć wyznaczonych szlaków pozwala każdej zainteresowanej osobie na zapoznanie się z dziedzictwem literackim tego regionu w indywidualny sposób. Niewątpliwie centrum tego obszaru stanowi Kraków. Miasto szczególne ze względu na wielowiekową tradycję literacką i artystyczny charakter. Kraków od 2010 r. ubiega się o przyznanie tytułu miasta literatury przez międzynarodową organizację UNESCO.

Małopolska to przestrzeń leżąca w samym sercu Europy, na granicy Zachodu i Wschodu. Tu skupiły się napięcia skomplikowanej historii tego regionu, ale także powstała unikalna wielokulturowa mozaika języków, tradycji i religii – po dziś dzień niewyczerpane źródło literackich inspiracji. Tu powstała także niezwykła literatura czerpiąca z różnorodności i wrażliwości typowej dla regionów wielokulturowych.

(Cytat: oficjalna strona projektu)

Trzech cenionych polskich pisarzy – Stanisława Lema, Sławomira Mrożka czy Czesława Miłosza, możemy poznać bliżej dzięki szlakom im poświęconym. W projekcie zostały wytyczone liczne szlaki tematyczne: szlak kobiet, kryminalny, literatury żydowskiej, młodej literatury czy szlak reportażu współczesnego. Małopolska jest usiana miejscami ważnymi dla literatury polskiej.

Szlak Czesława Miłosza 
Krzeszowice – Kraków – Goszyce

Trasa wytyczona przez Andrzeja Franaszka, literaturoznawcę, krytyka literackiego, autora książki Miłosz. Biografia.

Pamiątkę krótkiego pobytu Czesława Miłosza w Krzeszowicach w sierpniu 1941 r. stanowi zdjęcie, na którym pisarz, w towarzystwie Kazimierza Wyki i Jerzego Andrzejewskiego, siedzi i tajemniczo się uśmiecha. Kraków to miasto szczególnie ważne w biografii noblisty, bowiem przypominało mu jego ukochane Wilno, w którym spędził lata młodości. To w Krakowie decyduje się osiąść pod koniec życia. Na krakowskiej mapie działalności pisarza warto zwrócić uwagę na adres redakcji „Tygodnika Powszechnego” mieszczącej się przy ul. Wiślnej 12. Było to miejsce spotkań wielu wybitnych pisarzy, które sprzyjało gorącym dyskusjom na bieżące tematy. Po 1989 r. Kraków stał się miejscem częstych spotkań autorskich oraz wykładów prowadzonych przez Miłosza. Przy ul. Bogusławskiego, gdzie niegdyś mieszkał, obecnie znajduje się jego archiwum. Czesław Miłosz został pochowany w Krypcie Zasłużonych klasztoru oo. Paulinów na Skałce.

Kolejnym ważnym punktem na literackiej mapie Małopolski są Goszyce, czyli podkrakowska wieś związana z Miłoszem ze względu na jego przyjaźń z Jerzym Turowiczem. Miłosz trafił tu po raz pierwszy w 1944 r., w czasie tego krótkiego pobytu powstały Wiersze pół-perskie i esej Korniszonizm.

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 52883

wolontariuszka
Karolina Słowik

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski