Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Południowo-zachodni Szlak Cysterski

Obiekty:
 • Kraków - przeorat opactwa w Mogile
 • Mogiła - opactwo oo. Cystersów
 • Jodłownik - miejsce odnowy duchowej Cystersów
 • Szczyrzyc - opactwo oo. Cystersów
 • Ludźmierz - pocysterski zespół klasztorny
 • Trybsz - miejsce odnowy duchowej
 • Czarna Góra - miejsce odnowy duchowej Cystersów
 • Prandocin - kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Rudy - pocysterski zespół klasztorny
 • Jemielnica - pocysterski zespół klasztorny
 • Trzebnica - klasztor ss. Cysterek
 • Lubiąż – pocysterski zespół klasztorny
 • Legnica – dawny pałac opatów lubiąskich
 • Krzeszów – pocysterski zespół klasztorny
 • Świdnica – dawny pałac opatów cysterskich
 • Bardo – pocysterski zespół klasztorny
 • Kamieniec Ząbkowicki – pocysterski zespół klasztorny
 • Henryków - przeorat opactwa w Szczyrzycu
więcej


ostatnia aktualizacja: 6 maj, 2013

Południowo-zachodni Szlak Cysterski to projekt realizowany na terenie pięciu województw: wielkopolskiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego w partnerstwie samorządów tych województw oraz regionalnych organizacji turystycznych.

W wyniku realizacji projektu powstanie południowo-zachodni Szlak Cystersów – liniowy produkt turystyczny przebiegający przez główne korytarze tranzytowe związane z EURO 2012. Trasa przebiegać będzie przez obiekty pocysterskie m.in. w Lądzie, Łeknie, Obrze, Ołoboku, Owińsku, Przemęcie, Wągrowcu, Wieleniu, Ludźmierzu, Mogile, Szczyrzycu, Szklanych Domach, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Bardzie, Krzeszowie, Trzebnicy, Jemielnicy, Rudach, Lubiążu, oraz w sąsiedztwie 11 z 19 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Szlak będzie posiadał również pętle lokalne tj. odnogi biegnące przez obszar oddziaływania poszczególnych opactw Cystersów. Na szlaku powstanie podstawowa infrastruktura turystyczna, tj. parkingi z wyposażeniem, sanitariaty, punkty informacji turystycznej itp.

(Cytat za: oficjalną stroną projektu)

Cystersi należą do najstarszych formacji zakonnych, które wyłoniły się już w średniowieczu pod koniec XI w. Nie sposób przecenić roli jaką przez kolejne wieki odegrali w kształtowaniu krajobrazu kulturowego Europy. Na Dolny Śląsk cystersi sprowadzeni zostali z niemieckiego opactwa Pforta nad Saalą i osadzeni w Lubiążu nad Odrą w 1163 r. Inicjatorem tej fundacji był książę Bolesław I Wysoki, wnuk Bolesława Krzywoustego. Lubiąscy cystersi założyli nowe filie na Dolnym Śląsku jak i poza jego granicami. Dolnośląskie ośrodki powstały w Henrykowie (1222-1228), kolejna w Kamieńcu koło Ząbkowic (1246-1247). Natomiast opactwo w Krzeszowie (1292) należy do filiacji Henrykowskiej. Godny podkreślenia jest fakt ufundowania przez księcia Henryka Brodatego i jego żonę Św. Jadwigę pierwszego klasztoru mniszek przybyłych z Bambergu (1202) do Trzebnicy. Ten żeński klasztor został oddany pod opiekę cystersom. Cystersi znani byli ze swym zamiłowań do rolnictwa i budownictwa; zakładali winnice i stawy rybne, budowali młyny, browary i tkalnie. Dolnośląskie cysterskie klasztory, jak w całej Europie, były ośrodkami postępu gospodarczego i kulturalnego, wywierającymi przemożny wpływ na rozwój ziem, na których się znajdowały. Cysterski Szlak, biegnący przez Dolny Śląsk, a będący częścią Europejskiego Szlaku Kulturowego rozpocząć trzeba po prawej stronie Odry od północnego Lubiąża i podążać w kierunku wschodnim do Trzebnicy, dalej na południe, przez Wrocław, już po lewej stronie Odry, do Henrykowa i Kamieńca, a stamtąd na zachód, aby zakończyć w Krzeszowie.

(Cytat za: oficjalną stroną projektu)

Wykaz obiektów cysterskich i pocysterskich w Małopolsce:

  • Opactwo Cystersów Kraków Mogiła – bazylika mniejsza pw. MB Wniebowziętej i św. Stanisława BM – sanktuarium Chrystusa Ukrzyżowanego
  • Opactwo Cystersów w Szczyrzycu – kościół pw. NMP Wniebowziętej i św. Stanisława BM
  •  Czarna Góra – kościół pw. Przemienienia Pańskiego
  • Jodłownik – dwa kościoły (stary drewniany i nowy) pw. Narodzenia NMP
  • Kraków, os. Szklane Domy – kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i bł. Wincentego Kadłubka
  • Trybisz – dwa kościoły (stary drewniany i nowy) pw. św. Elżbiety Węgierskiej
  • Ludźmierz – bazylika mniejsza pw. Wniebowzięcia NMP – sanktuarium MB Królowej Podhala
  • Prandocin – kościół pw. św. Jana Chrzciciela

Fot. MIK

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 53693

Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski