Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Poleski Szlak Cerkiewny

Obiekty:
  • Włodawa - cerkiew pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy
  • Orchówek - cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy i św. Antoniego Peczerskiego
  • Sobibór - drewniana kaplica rzymskokatolicka pw. Wniebowziecia Matki Boskiej na miejscu cerkwi greckokatolickiej
  • Zbereże - cerkiew pw. św. Jerzego
  • Kosyń - kościół pw. św. Stanisława Kostki (dawna cerkiew)
  • Hańsk - kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Rajmunda (dawna cerkiew)
  • Sosnowica - cerkiew śś. Apostołów Piotra i Pawła
  • Hola - cerkiew pw. św. Antoniego Pieczerskiego
  • Horostyta - cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego
  • Suchawa - cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej
więcej


ostatnia aktualizacja: 27 lutego, 2013

Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych.

W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich.

Poleski Szlak Cerkiewny
Trasa Poleskiego Szlaku Cerkiewnego przebiega przez Włodawę, Orchówek, Sobibór, Zbereże, Kosyń, Hańsk, Sosnowicę, Holę, Horostytę i Suchawę.

Cerkiew Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy i św. Antoniego Peczerskiego w Orchówku wymieniana jest pod datą 1564 r. Kolejną drewnianą cerkiew, wyświęconą w 1673 r., ufundowała Teofilia Drohojewska. Poprzednia świątynia została zniszczona podczas najazdu szwedzkiego w latach 1655-1660. Hetman Wielki Koronny Ludwik Konstanty Pociej z Litwy zbudował w 1718 r. świątynię greckokatolicką dedykowaną Pokrowie Bogomatieri. Cerkiew pw. św. Jana Chrzciciela w Kosyniu konsekrowano w 1778 r. Kolejna drewniana świątynia pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy została wybudowana w 1838 r. W 1875 r. zamieniona została na cerkiew prawosławną, zaś w 1877 r. świątynia spłonęła. Na jej miejscu w latach 1899-1900 wzniesiono cerkiew prawosławną według projektu Wiktora Syczugowa.

wolontariuszka
Katarzyna Kowalska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski