Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Nadbużański Szlak Cerkiewny

Obiekty:
  • Uhrusk - cerkiew pw. Wniebowzięcia NMP
  • Zbereże - cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego
  • Włodawa - cerkiew pw. Narodzenia NMP
  • Jabłeczna - zespół klasztorny pw. św. Onufrego
  • Kostomłoty - cerkiew św. Nikity Męczennika
  • Hanna - kościół pw. śś. Piotra i Pawła (dawna cerkiew)
  • Sławatycze - cerkiew prawosławna Opieki Matki Bożej
  • Kodeń - cerkiew pw. św. Michała Archanioła
więcej


ostatnia aktualizacja: 3 maja, 2013

Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych.

W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich.

Nadbużański Szlak Cerkiewny
Trasa Nadbużańskiego Szlaku Cerkiewnego przebiega przez Zbereże, Włodawę, Hannę, Sławatycze, Jabłeczną, Kodeń i Kostomłoty.

Cerkiew pw. Wniebowzięcia NMP w Uhrusku powstała w 1849 r. jako greckokatolicka. Od 1875 r. jest to parafia prawosławna. Unicka cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Zbereżu została ufundowana przez Stanisława Marię Jaskólskiego. Od 1875 r. świątynia służyła prawosławnym i dotrwała do 1935 r. Cerkiew zburzono w 1938 r. Cerkiew pw. Narodzenia NMP we Włodawie powstała na miejscu pierwotnej z 1564 r. W 1875 r. kościół przejęli prawosławni. W latach 1893-1895 został przebudowany od podstaw według projektu wybitnego architekta rosyjskiego Wiktora Syczugowa. Zespół klasztorny w Jabłecznej pw. św. Onufrego istniał już w XV w. Legenda głosi, że monastyr założono w miejscu, w którym zatrzymała się płynąca Bugiem ikona św. Onufrego. Rozbudowa i rozkwit klasztoru przypadają na XIX w. Cerkiew w Kostomłotach od 1928 r. jest kościołem neounickim, jedynym w Polsce od 1947 r.

Koordynator szlaku:
Starostwo Powiatowe we Włodawie
starostwo@powiat.wlodawa.pl
82 572 56 90

wolontariuszka
Katarzyna Kowalska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski