Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko–Słowackiego

Obiekty:
 • Wytrzyszczka – zamek Tropsztyn
 • Just – kościół pw. Najświętszej Marii Panny
 • Tęgoborze – dwór
 • Marcinkowice – cmentarz wojenny nr 352
 • Nowy Sącz – ruiny zamku
 • Nowy Sącz – skansen
 • Podegrodzie – kościół pw. św. Jakuba
 • Czarny Potok – kościół pw. św. Marcina
 • Gołkowice – zabytkowy zespół domów
 • Stary Sącz – klasztor ss. Klarysek
 • Nawojowa – pałac Stadnickich
 • Rytro – ruiny zamku
 • Szczawnik – cerkiew pw. św. Dymitra
 • Muszyna – ruiny zamku
 • Krynica Zdrój – Stary Dom Zdrojowy
 • Ptaszkowa – kościół pw. Wszystkich Świętych
 • Grybów – zabytkowy zespół kamienic
 • Stróże – skansen pszczelarski
więcej


ostatnia aktualizacja: 14 lutego, 2013

Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego to transgraniczny projekt promujący zabytki Sądecczyzny i Kraju Preszowskiego. Szlak, oznaczony tablicami, prezentuje architekturę sakralną i świecką, muzea i atrakcje turystyczne obu regionów.

Główny cel projektu to dotarcie z atrakcyjną w formie informacją o najciekawszych zabytkach architektonicznych i przyrodniczych pogranicza do jak najliczniejszej grupy odbiorców. Realizacja projektu służy przede wszystkim popularyzacji potencjału kulturowego obszaru pogranicza polsko – słowackiego. Projekt zakłada ścisłą współpracę partnerów, więc jego dodatkowym celem jest pogłębienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację, co przyczyni się do lepszego poznania wspólnoty kulturowej terenów przygranicznych objętych działaniami.

(Cytat za: oficjalną stroną projektu)

Na szlaku jest 40 obiektów po stronie polskiej i 40 zabytków zlokalizowanych na terenie Słowacji. Polska część szlaku podzielona jest na 4 trasy, na których znajdują się m.in.:

Trasa: PÓŁNOC

 • Marcinkowice – cmentarz wojenny nr 352
 • Just – kościół pw. Najświętszej Marii Panny
 • Tęgoborze – dwór
 • Wytrzyszczka – zamek Tropsztyn

Trasa: ZACHÓD

Trasa: WSCHÓD

Trasa: POŁUDNIE

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32929

Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski