Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Mały Szlak Cerkiewny

Obiekty:
  • Sosnowica - cerkiew pw. śś. Pierwszych Apostołów Piotra i Pawła
  • Suchawa - cerkiew Ikony Kazańskiej Matki Bożej
  • Hola - dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Praksedy Męczenniczki
  • Horostyta - dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Włodawa - cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
więcej


ostatnia aktualizacja: 14 maja, 2013

Obszar dzisiejszego powiatu włodawskiego przez wieki był skupiskiem różnych narodowości, tradycji i religii. Mieszkali tu, oprócz Polaków, Ukraińcy, Białorusini, Żydzi i Niemcy. Jednakże wsie zamieszkiwali głównie Ukraińcy. Ich drewniane domy wyróżniały się intensywną kolorystyką i ozdobnymi nadokiennikami. Dziś można jeszcze je zobaczyć m.in. we wsi Sobibór i w Wołczynach. Taka różnorodność kulturowa terenów powiatu włodawskiego wpłynęła na decyzję Starostwa Powiatowego we Włodawie o utworzeniu licznych szlaków kulturowych.

W powiecie włodawskim znajdują się następujące szlaki: Nadbużański Szlak Cerkiewny, Mały Szlak Cerkiewny, Poleski Szlak Cerkiewny, Szlak Rezydencji i Dworów, Szlak Sakralnej Architektury Drewnianej, Nadbużański Szlak Świątyń Katolickich.

Mały Szlak Cerkiewny
Trasa Małego Szlaku Cerkiewnego przebiega przez Włodawę, Horostytę, Holę, Sosnowicę i Suchawę.

Drewniana, o konstrukcji zrębowej, dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Horostycie została zbudowana ok. 1702 r. na miejscu wcześniejszej. W 1875 r. została zamieniona na cerkiew prawosławną. Dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. św. Praksedy Męczenniczki w Holi została zbudowana na miejscu wcześniejszej w latach 1846-1847 z pozostawieniem babińca z 1803 r. W 1875 r. została zamieniona na prawosławną, a w 1878 r. uległa przebudowie. Cerkiew pw. Świętych Pierwszych Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy została wzniesiona w latach 1891-1893 według projektu prof. Wiktora Syczugowa. Świątynia jest zbudowana w stylu bizantyjsko-klasycystycznym. Murowana cerkiew Ikony Kazańskiej Matki Bożej w Suchawie została wybudowana w latach 1909-1913. Wyróżniają ją umieszczone na zewnętrznych ścianach, malowane na blasze wizerunki Matki Boskiej, Chrystusa i świętych. Cerkiew służyła duchowym potrzebom mieszkańców aż do akcji Wisła. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki.

wolontariuszka
Katarzyna Kowalska

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski