Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski to platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Małopolski Szlak Bożogrobców

Obiekty:
 • Miechów - bazylika Grobu Bożego
 • Siedliska - kościół pw. św. Krzyża
 • Uniejów - kościół pw. św. Wita
 • Chodów - kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Sławice - kościół pw. św. Wojciecha
 • Wrocimowice - kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
 • Chełm - kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 • Kraków - kościół pw. św. Jadwigi (nie istnieje)
 • Kraków - kościół pw. św. Barbary
 • Łapsze Niżne - kościół pw. św. Kwiryna
więcej


ostatnia aktualizacja: 14 lutego, 2013

Małopolski Szlak Bożogrobców to trasa prezentująca historię i rolę zakonu bożogrobców w dziejach Kościoła i kultury polskiej.

Założony na początku XI w. Zakon Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego, jak brzmi jego pełna nazwa, miał za zadanie strzec Grobu Pańskiego w Jerozolimie i przybywających do niego pielgrzymów.

Do Polski bożogrobcy zostali sprowadzeni w 1163 r. przez Jaksę z Gryfitów. Osadził on zakonników w Miechowie, stąd często nazywani są miechowitami. Po roku 1198 nastąpił szczególnie ożywiony rozwój zakonu. Powstały nowe klasztory bożogrobców i to zarówno na terenach, gdzie zakon posiadał już swe placówki, czyli w Małopolsce i Wielkopolsce, a następnie także na Śląsku i na Mazowszu. W XVII i XVIII w. zakon był posiadaczem znacznych włości; w 1819 r. nastąpiła jego kasata.

Czasy świetności zakonu bożogrobców dawno minęły, a od formalnej kasaty zakonu na ziemiach polskich upłynęło wiele lat. Pomimo znacznego upływu czasu w miejscach gdzie wybudowali swoje kościoły, domy zakonne, szkoły czy szpitale do dnia dzisiejszego istnieją wyraźne ślady ich działalności.

(Cytat za: W. Barczyński, Małopolski Szlak Bożogrobców)

Małopolski Szlak Bożogrobców prowadzi przez następujące małopolskie zabytki:

 • bazylika Grobu Bożego w Miechowie ,
 • kościół pw. św. Krzyża w Siedliskach,
 • kościół pw. św. Wita w Uniejowie,
 • kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Chodowie,
 • kościół pw. św. Wojciecha w Sławicach,
 • kościół pw. św. Andrzeja Apostoła w Wrocimowicach,
 • kościół pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie,
 • dawny kościół pw. św. Jadwigi oraz kościół pw. św. Barbary w Krakowie,
 • kościół pw. św. Kwiryna w Łapszach Niżnych.

Małopolski Szlak Bożogrobców prezentujący historię i rolę bożogrobców oznakowany jest a pomocą tablic informacyjnych w miejscowościach: Miechów, Chełm, Uniejów, Chodów, Siedliska, Sławice, Wrocimowice. Dodatkowym materiałem ułatwiającym zwiedzanie szlaku jest przewodnik autorstwa W. Barczyńskiego „Małopolski Szlak Bożogrobców”, wydany w 2008 roku.

TRASEOTrasa jest dostępna w formie aplikacji na urządzenia mobilne w serwisie Traseo.pl
Kod trasy: 32838

Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy
Wyslij ten post emailem

Małopolski Instytut Kultury w Krakowie
ul. 28 lipca 1943 17c
30-233 Kraków
tel.: +48 12 422 18 84, 631 30 70, 631 31 75

Kontakt do koordynatora

Newsletter

Partnerzy Szlaków Małopolski