Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych

W 4. numerze czasopisma internetowego Turystyka Kulturowa ukazał się artykuł autorstwa Weroniki Pokojskiej pt. Szlaki kultury industrialnej jako element procesu rewitalizacji obszarów poprzemysłowych.

W artykule zestawiono ze sobą procesy rewitalizacji i tworzenia szlaków kultury industrialnej oraz przeprowadzono analizę wspólnych płaszczyzn dla obu zagadnień. Wynika to z obserwacji, iż turystyka kulturowa może kreować nowe funkcje dla obszarów rewitalizowanych, a skutecznym narzędziem tego procesu są szlaki kulturowe. Pierwsza część artykułu przedstawia korzyści wynikające z przynależności obiektu poprzemysłowego do szlaku oraz studium najbardziej, w kontekście dziedzictwa industrialnego, reprezentatywnego z nich – European Route of Industrial Heritage. Druga część stanowi próbę scharakteryzowania wybranych aspektów relacji między procesem rewitalizacji a rozwojem turystyki kulturowej.

(Źródło: http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/835)

Czytaj więcej

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *