Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim (2016)

Na zlecenie Województwa Małopolskiego opracowano raport dotyczący ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2016 r.. Jednym z zagadnień poruszanych w raporcie jest rozpoznawalnść i znajomość szlaków kulturowych wśród turystów krajowych i zagraniczych.

Wśród gości i turystów krajowych stosunkowo dobrze znane są: Szlak Orlich Gniazd (znany przez 64% odwiedzających)oraz Małopolskie Szlaki Papieskie. Ponad połowa odwiedzających krajowych zna również Szlak Architektury Drewnianej (56%) oraz Małopolską Trasę UNESCO (54%). Te cztery szlaki cieszą się również największą skalą wykorzystania, gdyż przebyło je od 21% do 28% odwiedzających Małopolskę. O Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej i Małopolskim Szlaku Renesansu słyszała około 1/3 odwiedzających krajowych, a co dziesiąty odwiedzający korzystał z tych tras. Pozostałe szlaki znane są stosunkowo słabo. Słyszało o nich nie więcej jak 30% odwiedzających, a zaledwie kilka procent z nich zdecydowało się z nich skorzystać. Aż 80% odwiedzających zadeklarowało, iż nigdy nie słyszało o Małopolskiej Trasie Smakosza czy Małopolskim Szlaku Winnym, a korzystało z nich zaledwie 4% przyjezdnych.
Porównując wyniki uzyskane w bieżącym okresie badawczym z wynikami za rok 2015, stwierdzić można, iż zmniejszył się wskaźnik odwiedzających krajowych korzystających ze szlaków, których wykorzystanie było i jest nadal stosunkowo duże, to jest: Szlaku Orlich Gniazd, Małopolskich Szlaków Papieskich i Szlaku Architektury Drewnianej. Wzrosło natomiast zainteresowanie takimi szlakami jak: Małopolska Trasa UNESCO, Małopolski Szlak Renesansu czy
Szlak Frontu Wschodniego. Obserwowane różnice w skali wykorzystania nie są duże, a i hierarchia popularności poszczególnych produktów turystycznych niemal nie uległa zmianom.
Wśród odwiedzających zagranicznych hierarchia szlaków tematycznych wyróżniona ze względu na stopień wiedzy o ich istnieniu nie jest zbieżna z hierarchią stworzoną przez odwiedzających krajowych. Zdecydowanie największy odsetek rezydentów zagranicznych zna (przynajmniej ze słyszenia) Małopolskie Szlaki Papieskie (44%) oraz Małopolską Trasę
UNESCO (43%). W drugiej kolejności wymienić należy Szlak Frontu Wschodniego I Wojny Światowej oraz Szlak Orlich Gniazd, które zna około 30% odwiedzających. Wiedzę o pozostałych szlakach tematycznych posiada zaledwie kilkanaście procent rezydentów zagranicznych przybywających do Małopolski (11%-19%).

(Źródło: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim (2016), s. 60-61)

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *