Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym w Narodowym Instytucie Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa logo 223x108Narodowy Instytut Dziedzictwa prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia z zarządzania dziedzictwem lokalnym. Szkolenia skierowane są do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalnych organizacji pozarządowych, muzeów, liderów i przedsiębiorców.

Szkolenia są oparte o materiał zawarty w publikacji NID: „Dziedzictwo obok Mnie – poradnik zarządzania dziedzictwem w gminach”.

Celem szkoleń jest merytoryczne wsparcie samorządów w skutecznym zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, przez co rozumiemy jego efektywną ochronę i wykorzystanie w rozwoju społecznym i gospodarczym gminy.

Spotkania pokażą Państwu, jak interdyscyplinarnym zagadnieniem jest zarządzanie dziedzictwem – ich tematyka będzie obejmować m.in. identyfikację dziedzictwa materialnego i niematerialnego, obowiązki i prawa gminy, narzędzia w dyspozycji gminy (ustawa krajobrazowa, gminna ewidencja zabytków, park kulturowy), dokumenty planistyczne, planowanie strategiczne, partycypację społeczną, edukację, turystykę, promocję i rozwój przedsiębiorczości – w oparciu o dziedzictwo.

(Źródło: oficjalna strona projektu)

Szkolenia będą odbywać się w bieżącym oraz w przyszłym roku.
Kontakt: achabiera@nid.pl lub akoziol@nid.pl.

Szkolenia organizowane są w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami 2014-2017.

Okładka poradnika „Dziedzictwo obok mnie”, wyd. NID

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *