Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2015 roku

logo Małopolska 223x108Najnowszy raport pt. Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2015 roku jest już dostępny.

W tym roku, po raz pierwszy, w badaniach ruchu turystycznego sprawdzano wiedzę odwiedzających Małopolskę na temat oferowanych na jej obszarze produktów turystycznych w postaci różnorodnych szlaków tematycznych.

Respondentom przedstawiono listę szlaków biegnących przez obszar województwa małopolskiego:

Do uczestników badania zwrócono się z prośbą o określenie czy słyszeli o takim szlaku, a jeśli tak, to czy z niego korzystali.

Wśród gości i turystów krajowych stosunkowo dobrze znane są: Szlak Orlich Gniazd (znany przez 68% odwiedzających), Małopolskie Szlaki Papieskie oraz Szlak Architektury Drewnianej (znane przez 63% odwiedzających). Te trzy szlaki cieszą się również największą skalą wykorzystania, gdyż przebyło je od 25% do 31% odwiedzających Małopolskę. Stosunkowo dobrze znana i często odwiedzana jest również Małopolska Trasa UNESCO, o której słyszała niemal połowa odwiedzających krajowych, a 1/5 z trasy tej korzystała. Pozostałe szlaki znane są przez mniej niż 1/3 odwiedzających krajowych a w przypadku Małopolskiej Trasy Smakosza czy Małopolskiego Szlaku Win ponad 80% odwiedzających zadeklarowało, iż nigdy nie słyszało o takich trasach, a korzystało z nich zaledwie 4% odwiedzających region.

Wśród odwiedzających zagranicznych hierarchia szlaków tematycznych wyróżniona ze względu na stopień wiedzy o ich istnieniu jest zbliżona, choć nieznacznie lepiej od Szlaku Orlich Gniazd znana jest Małopolska Trasa UNESCO oraz Małopolskie Szlaki Papieskie. Skala znajomości i wykorzystania szlaków przez odwiedzających spoza Polski dalece jednak odbiega od wyników odnotowanych wśród odwiedzających krajowych, gdyż co najmniej 2/3 rezydentów zagranicznych nie słyszało nigdy o żadnym z wymienionych szlaków tematycznych. O Małopolskich Szlakach Papieskich i Małopolskiej Trasie UNESCO słyszała 1/3 odwiedzających zagranicznych a 12-13% korzystało z tych tras, co jest wynikiem najkorzystniejszym spośród wszystkich analizowanych szlaków. Co dziesiąty odwiedzający z zagranicy korzystał również ze Szlaku Orlich Gniazd i Szlaku Architektury Drewnianej – przynajmniej w drobnej ich części. Biorąc pod uwagę fakt, iż mowa o osobach przybywających spoza Polski, sytuację, w której ponad ¼ odwiedzających zagranicznych słyszała w ogóle o danym produkcie a 1/10 korzystała z niego – uznać można za całkiem korzystną. Podobnie jak w przypadku odwiedzających krajowych najmniejszy odsetek odwiedzających zagranicznych słyszał o Małopolskiej Trasie Smakosza oraz o Małopolskim Szlaku Winnym – zaledwie 11% słyszało, w tym 2% korzystało ze szlaków.

(Źródło: Badania ruchu turystycznego Małopolski w 2015 roku)

Więcej informacji o raporcie

Zobacz wyniki badań ankietowych dotyczących znajomości szlaków kulturowych w Małopolsce przeprowadzone przez Małopolski Instytut Kultury w 2013 r.

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *