Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Nasze, nie nasze w turystyce

WSZ Edukacja logotyp 223 x 108Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu zaprasza na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową na temat Nasze, nie nasze w turystyce, która odbędzie 24-25 października 2013 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach.

Rozważania uczestników konferencji mają prowadzić do pogłębionej refleksji nad problematyką tożsamości i obcości w turystyce. Za charakterystyczne dla epoki postnowoczesności uznaje się równolegle występowanie tych cech. W turystyce obydwie one stanowią atrakcję turystyczną, będącą przedmiotem zainteresowania turystów poszukujących autentyzmu, ale też odmienności. Atrakcyjność nieznanego prowadzi do urynkowienia na wielką skalę „codzienności” mieszkańców z innych kręgów kulturowych, co z jednej strony stymuluje rozwój gospodarczy miejscowości, regionów i krajów, ale z drugiej nieuchronnie wiedzie do konfliktów pomiędzy konsumentami wrażeń a ich często wymuszonymi.
Problemem godnym rozważenia wydaje się być oddziaływanie mega skali korporacjiturystycznych na specyficzne lokalne środowisko przedsiębiorczości turystycznej, a w szczególności na zagospodarowanie turystyczne, rynek pracy i warunki ekonomiczne.
Interesującym wydaje się też być zagadnienie adaptacji miejscowych biznesów do warunków globalnego rynku, umiejętności znajdowania swojej specyficznej niszy, podatności na szybko zachodzące zmiany rynkowe oraz organizacyjno-formalne.
Kolejna grupa proponowanych do dyskusji zagadnień odnosi się do zachowań przestrzennych we współczesnej turystyce. Dotyczy to takich zjawisk, jak rozprzestrzenianie poprzez uczestnictwo w turystyce obcych wzorów kulturowych oraz makdonaldyzacja przestrzeni turystycznej poprzez wprowadzanie na rynek ponadnarodowych produktów turystycznych. Będący ich konsekwencją postępujący proces unifikacji przestrzeni
prowadzi do wypierania tradycyjnych, wyrosłych w procesie realizacji egzystencjonalnych potrzeb „miejsc” i zastąpienia ich odpowiadającymi potrzebie chwili „nie-miejscami”. Ma to poważne konsekwencje dla poczucia tożsamości mieszkańców, którzy zatracają znajomość lokalnego kodu kulturowego i w związku z tym nie są w stanie zapewnić trwałości regionalnej tradycji.

(Źródło: oficjalny komunikat o konferencji)

Zakres tematyczny konferencji:

  • interakcje międzykulturowe w przestrzeni turystycznej,
  • różnice kulturowe jako atrakcja turystyczna,
  • społeczno-kulturowe dysfunkcje turystyki,
  • globalizacja a unifikacja przedsiębiorczości turystycznej,
  • różnice kulturowe a zachowania w biznesie turystycznym,
  • edukacja wielokulturowa,
  • komunikacja w warunkach globalizacji,
  • wielokulturowość a regionalizm,
  • miejsca i nie-miejsca ponowoczesności.

Więcej informacji o konferencji.

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *