Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Aktualizacja Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego

Szlak Architektury Drewnianej (woj. małopolskie) logotyp 223 x 108Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny” w Chorzowie we współpracy ze Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach rozpoczęło pracę nad aktualizacją bazy danych i promocją Szlaku Architektury Drewnianej Województwa Śląskiego.

„Ponieważ Szlak Zabytków Techniki jest dla naszego regionu bardziej charakterystyczny, Szlak Architektury Drewnianej spadł trochę na drugi plan. Od początku roku staliśmy się – decyzją Województwa Śląskiego – operatorem śląskiego odcinka tego szlaku i mamy nadzieję to zmienić, upowszechnić zwiedzanie zabytków na nim położonych. Chcemy, aby był lepiej postrzegany, lepiej widoczny i bardziej popularny, aby więcej turystów go zwiedzało. Chcemy również w jak najlepszy sposób przekazać informacje na temat historii obiektów, ich wyposażenia, co jest na tym szlaku charakterystycznego” – poinformował podczas konferencji prasowej w Chorzowie pełnomocnik dyrektora muzeum Przemysław Nocuń.

(Cyt. za: Portal Samorządowy)

Kościół w Brusieku, fot. Przykuta (Wikipedia)

Szlak liczy 1060 km długości i obejmuje 93 obiekty oraz zespoły architektury drewnianej (kościoły, kaplice, dzwonnice, chałupy, karczmy, leśniczówki, pałacyk myśliwski, młyn wodny i spichlerze), a także dwa skanseny: Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i Zagrodę Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie.

Kościół w Poniszowicach, fot. Sebi 216 (Wikipedia)

Trasa Szlaku została podzielona na sześć odcinków:

  • Trasa Główna – 326 km, biegnąca przez całe województwo (łącząca szlak małopolski z projektowanym szlakiem w województwie opolskim);
  • Pętla Częstochowska (C) – 180 km;
  • Pętla Gliwicka (G) – 160 km;
  • Pętla Rybnicka (R) – 130 km;
  • Pętla Pszczyńska (P) – 135 km;
  • Pętla Beskidzka (B) – 120 km.

Działania promocyjne będą prowadzone wspólnie z Województwem Małopolskim – w przyjętej wiosną tego roku wspólnej strategii rozwoju tych województw do 2020 roku. jednym z celów jest wypromowanie Szlaku Architektury Drewnianej jako głównego produktu turystycznego Polski południowej.

Wyslij ten post emailem
wolontariuszka
Agata Tyrała

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *