Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Nowe obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

UNESCOCerkiew św. Michała Archanioła w Brunarach Wyżnych, cerkiew św. Paraskiewy w Kwiatoniu, cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku, cerkiew Opieki Bogurodzicy w Owczarach, Kopalnia Soli w Bochni i Zamek Żupny w Wieliczce (dopisane do istniejącej już na liście Kopalni Soli w Wieliczce) to nowe obiekty z Małopolski wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO!

Decyzja w tej sprawie zapadła podczas 37. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa, która trwa właśnie w stolicy Kambodży (17–27 czerwca 2013 r.). Przedstawiciele 21 państw wybrani spośród sygnatariuszy Konwencji, 21 czerwca br., rozszerzyli Listę o drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat, a dwa dni później o kopalnię w Bochni i wielicki Zamek Żupny.

„O wpis 16 drewnianych cerkwi – polskich i ukraińskich – przez wiele lat starał się NID wraz z przedstawicielami strony ukraińskiej: Państwowym Historyczno-Architektonicznym Rezerwatem w Żółkwi oraz Naukowo-Badawczym Instytutem Badania Zabytków w Kijowie”

(cytat za oficjalną stroną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Najstarsze ze świątyń pochodzą z przełomu XV i XVI wieku. Wszystkie charakteryzują się skomplikowanymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi oraz odmiennością stylistyczną, jaka wyróżnia drewniane budownictwo cerkiewne Polski południowej i ukraińskich Karpat od drewnianego budownictwa sakralnego pozostałej części Europy.

Na Listę UNESCO wpisano 8 zabytków z terenu Polski:

– z obszaru Małopolski

– z obszaru Podkarpacia

 • cerkiew św. Paraskiewy w Radrużu,
 • cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Chotyńcu,
 • cerkiew św. Michała Archanioła w Smolniku,
 • cerkiew św. Michała Archanioła w Turzańsku.

Pozostałych 8 obiektów znajduje się na Ukrainie:

 • cerkiew Zesłania Ducha Świętego w Potyliczu,
 • cerkiew św. Dymitra w Matkowie,
 • cerkiew Świętej Trójcy w Żółkwi,
 • cerkiew św. Jerzego w Drohobyczu,
 • cerkiew św. Ducha w Rohatyniu,
 • cerkiew Narodzenia Theotokos w Werbiążu Niżnym,
 • cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego w Jasinie,
 • cerkiew św. Michała Archanioła w Użoku.

 

Sztolnie w Bochni oraz Zamek Żupny są rozszerzeniem wpisu dotyczącego kopalni soli w Wieliczce z 1978 roku. Wszystkie trzy obiekty związane z historycznym wydobyciem soli w Małopolsce figurują teraz pod nazwą Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni.

„Kopalnia w Bochni powstała w połowie XIII w. Strefę zabytkową stanowią 3 szyby: Sutoris (z połowy XIII w.), Campi (z połowy XVI w.) i Trinitatis (z początku XX w.) oraz 9 poziomów, usytuowanych pod powierzchnią terenu. Niezwykle cenną spuściznę kultury duchowej bocheńskich górników stanowią podziemne kaplice i miejsca kultu religijnego”

(cytat za oficjalną stroną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO znajduje się 14 dóbr z terenów Polski, w tym z terenu Małopolski:

 • Auschwitz – Birkenau, niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady,
 • Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim rejonie Karpat: Powroźnik, Owczary, Kwiatoń, Brunary Wyżne,
 • historyczne centrum Krakowa,
 • Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy,
 • kościoły drewniane południowej Małopolski: Binarowa, Blizne, Dębno, Sękowa, Haczów, Lipnica Murowana,
 • Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni.

 

Wyslij ten post emailem
wolontariuszka
Agata Tyrała

Autorką tekstu jest wolontariuszka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *