Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Wyniki ankiety dotyczącej szlaków kulturowych w Małopolsce

materiały MIKZapraszamy do zapoznania się z wynikami ankiety dotyczącej szlaków kulturowych i turystyki kulturowej w Małopolsce. Badania ankietowe zostały przeprowadzone wśród uczestników Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, w maju 2012 roku. Respondenci kwestionariusze ankiet wypełniali samodzielnie, badania odbyły się bez doboru próby badawczej. Wyniki ankiety mają charakter orientacyjny. Uczestnikami Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego są, w przeważającej liczbie, osoby bardzo aktywnie zwiedzające zabytki, jak również zainteresowane turystyką kulturową. Wyniki ankiety mogą być reprezentatywne dla osób a takim profilu aktywności kulturalnych i turystycznych, będących mieszkańcami Małopolski. Małopolskie szlaki kulturowe uwzględnione w ankiecie:

Fot. arch. MIK

Fot. arch. MIK

Fot. arch. MIK

Prawie 2/3 uczestników badań korzysta z oferty szlaków kulturowych, w głównej mierze wybierając te oferujące zwiedzanie zabytków (Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Cerkwi Łemkowskich) lub ofertę aktywnej wędrówki tematycznej (np. Szlakiem Orlich Gniazd lub śladem górskich wędrówek Jana Pawła II). Badanie ankietowe dotyczyło stanu wiedzy na temat małopolskich szlaków kulturowych (Które szlaki Pan / Pani zna?) oraz tego jak te informacje przekładają się na impuls do wyprawy w Małopolskę (Z oferty których szlaków Pan / Pani skorzystała?). Jak pokazują wyniki wiedza o istnieniu szlaku nie zawsze przekłada się na interesującą ofertę wyjazdową. W ankiecie pojawiło się też pytanie dotyczące oferty z jakiej turyści korzystają najczęściej. Respondenci wskazali przede wszystkim: możliwość zwiedzania zabytków lub pozyskania informacji o obiektach na szlaku z np. tablic, materiałów drukowanych czy stron internetowych. Nieco mniejszym zainteresowaniem cieszą się wydarzenia organizowane na szlakach, warsztaty czy możliwość zakupu produktów regionalnych. Warto zaznaczyć, że ankieta obejmowała szlaki kulturowe znajdujące się, głównie, poza największymi miastami regionu: Krakowem, Tarnowem i Nowym Sączem. Uczestnicy badań trafnie zauważyli, że większość szlaków kulturowych ogranicza się do oferty związanej zaznajomieniem się z tablicami informacyjnymi. Szlaki kulturowe będące żywymi przedsięwzięciami partnerskimi, platformami kreowania tzw. produktów turystyki kulturowej są o wiele rzadsze (Szlak Tradycyjnego Rzemiosła Małopolski, Szlak Renesansu). W bezpośrednich rozmowach wiele osób doceniało np. działania na Szlaku Architektury Drewnianej związane z organizacją wydarzeń muzycznych oraz zapewnieniem bezpłatnego wstępu i oprowadzania po niektórych obiektach na szlaku.

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *