Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Nowa ekonomia turystyki kulturowej – VII międzynarodowa konferencja naukowa

WSZ Edukacja logotyp 223 x 108Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki w Kłodzku zaprasza na VII międzynarodową konferencję naukową na temat „Nowa ekonomia turystyki kulturowej” w dniach 14-15 czerwca 2012 r. w Zamku na Skale w Trzebieszowicach.

Rozważania uczestników konferencji mają prowadzić do pogłębionej refleksji nad miejscem turystyki kulturowej w gospodarce rynkowej oraz w modelu życia społecznego epoki płynnej nowoczesności. Masowy charakter i skala tej formy turystyki powodują, że jest ona zwykle postrzegana jako jeden ze stymulatorów rozwoju gospodarczego, ale także jako szczególny obszar działań edukacyjnych i wychowawczych w wymiarze jednostkowym i społecznym.
Jednakże pojawiają się liczne wątpliwości co do realnego udziału turystyki w tworzeniu z jednej strony godziwych warunków życia dla jednostek i całego społeczeństwa, z drugiej – kreowaniu wartości tradycyjnie przypisywanych turystyce kulturowej, jak tolerancja czy uwrażliwienie na ubóstwo.
Wątpliwości te wynikają – między innymi – z obserwacji dokonywanych na poziomie przedsiębiorstw turystycznych, których praktyka wydaje się być często motywowana wyłącznie zyskiem i jest daleka od etyki, z perspektywy globalnej, gdzie rządzi chaos, będący odzwierciedleniem nasilającego się kryzysu kapitalizmu z załamaniem mechanizmów regulacyjnych i niepokojami społecznymi, czy, wreszcie, ze zmian zachodzących w społecznych relacjach i ich zorientowaniem na potrzeby indywidualne, w ekstremalnej – niekiedy – skali.

(Cytat za: oficjalną stroną konferencji)

Informacje o konferencji

Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *