Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolski

Szlaki Małopolskito platforma informacyjno-promocyjna poświęcona turystyce kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków kulturowych, czyli tematycznych tras zwiedzania.

Szlaki Małopolski skierowane są zarówno do turystów, jak i do operatorów szlaków kulturowych. Informacje zamieszczone w serwisie opracowywane są na podstawie materiałów udostępnionych przez operatorów poszczególnych szlaków w Internecie, MIK nie koordynuje żadnego ze szlaków.

Europejskie Szlaki Kulturowe

EICRW 1987 roku Rada Europy zainicjowała program Europejskich Szlaków Kulturowych. Trasy te, przebiegające przez kilka krajów lub regionów, są organizowane wokół tematów o znaczeniu historycznym, artystycznym lub społecznym o randze europejskiej. Celem jest pokazanie wspólnego dziedzictwa całego kontynentu, współtworzonego przez dziedzictwo poszczególnych państw europejskich.

Koordynacją działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem Europejskich Szlaków Kulturowych zajmuje się Europejski Instytut Szlaków Kulturowych, mający swoją siedzibę w Luksemburgu. Pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym została Droga Świętego Jakuba (Camino de Santiago). Koncepcja tego pierwszego szlaku odwołuje się do istniejącej już w średniowieczu drogi wiodącej do Santiago de Compostela.

 

Europejskim Szlakiem Kulturowym może zostać trasa łącząca skupione wokół danego tematu miejsca i obiekty mające znaczenie dla kultury europejskiej, dotycząca m.in. wybitnych postaci, wydarzeń historycznych, zabytków czy krajobrazów.

Obecnie istnieje ponad 20 szlaków przebiegających przez całą Europę. Są to m.in.:

  • Szlak Pielgrzymkowy do Santiago de Compostela (Droga Świętego Jakuba),
  • Szlak Mozarta,
  • Szlak Hanzeatycki,
  • Szlak Języka Kastylijskiego,
  • Szlak Jedwabny,
  • Szlak Wikingów,
  • Szlak Kultury Barokowej,
  • Szlak Via Regia,
  • Szlak Pielgrzymkowy Via Francigena.
Wyslij ten post emailem
Karolina Fidyk Szlaki Małopolski
48 (12) 422 18 84 w. 33

Absolwentka etnologii i antropologii kulturowej, kulturoznawstwa ze specjalnością stosunki etniczne i migracje międzynarodowe, studiów podyplomowych: ekonomia społeczna oraz Akademii Dziedzictwa. W MIK koordynuje program Szlaki Małopolski oraz Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Formularz kontaktowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *